User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2015/12/07 11:35]
jdg [Over John]
start [2018/10/13 22:03]
jdg [Te huur]
Line 12: Line 12:
   * Sinds 2005 freelance trainer en voor Systimax iPatch de wereldwijde hoofd-trainer   * Sinds 2005 freelance trainer en voor Systimax iPatch de wereldwijde hoofd-trainer
   * Sinds 2007 mede-oprichter van en werkzaam in [[http://​www.twsnetworks.com|TWS networkconcepts BV]]   * Sinds 2007 mede-oprichter van en werkzaam in [[http://​www.twsnetworks.com|TWS networkconcepts BV]]
-  * Sinds 2015 mede-oprichter van [[www.fairfloe.eu|FairFlow Technologies]] -- een innovatieve high-tech Startup+  * Sinds 2015 mede-oprichter van [[http://www.fairflow.eu|FairFlow Technologies]] -- een innovatieve high-tech Startup
   * Getrouwd in 2009, gescheiden in 2013.   * Getrouwd in 2009, gescheiden in 2013.
   * Vader van [[:​links:​jennifer|Jennifer de Graaff]] (geboren [[:​links:​jennifer_geboren|5 jan 2011]]) \\ en Caitlin (geboren 8 apr 2014)   * Vader van [[:​links:​jennifer|Jennifer de Graaff]] (geboren [[:​links:​jennifer_geboren|5 jan 2011]]) \\ en Caitlin (geboren 8 apr 2014)
Line 27: Line 27:
 {{372_groot.jpg?​150}} {{370_groot.jpg?​150}} Zie mijn [[http://​picasaweb.google.com/​jdgncnl/​HetLabyrinth21|Web Album]] voor meer fotos. {{372_groot.jpg?​150}} {{370_groot.jpg?​150}} Zie mijn [[http://​picasaweb.google.com/​jdgncnl/​HetLabyrinth21|Web Album]] voor meer fotos.
  
 +Adres (pluscode): https://​plus.codes/​9F4759PR+X3
 ===== Mijn werk ===== ===== Mijn werk =====
  
Line 37: Line 38:
   * Mijn Facebook page: https://​www.facebook.com/​john.degraaff.581   * Mijn Facebook page: https://​www.facebook.com/​john.degraaff.581
   * Mijn pagina bij LinkedIn: http://​www.linkedin.com/​in/​jdgraaff1972   * Mijn pagina bij LinkedIn: http://​www.linkedin.com/​in/​jdgraaff1972
 +
 +===== Te huur =====
 +
 +Aanhanger te huur voor 10 euro per dag.
 +Enkel voor mede-inwoners van Amersfoort !
 +Dit is een full-size bak (2.5m x 1.3m), enkelasser, zonder huif, met dekzuil en bagagenet.
 +
 +{{::​foto-aanhanger.jpg?​400|}}
 +
 +  * zie [[http://​de-graaff.net/​aanhanger/​]]
  
 ===== Questions and Answers ===== ===== Questions and Answers =====
/var/www/html/john.de-graaff.net/webroot/wiki/data/pages/start.txt ยท Last modified: 2019/03/06 07:33 (external edit)